• เพศหญิง
  • เตรียมเอกสาร เพื่อให้ Auditor ตรวจสอบประจำปี
  • จัดทำรายงาน และสรุปข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อรายงาน

18-Sep-18

THB20k - 25k /month

Applied
  • ทำงานที่พัทยา
  • ผ่านงานรับรอง HSK ระดับ 2 ขึ้นไป
  • คณะศิลปะศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?