• ประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 6 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขยอดขายและข้อมูล
  • สามารถบริหารจัดการทีมงานและวางแผนกำลังคนได้อย่างดี

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ความรู้ด้านดิจิทัล
  • มีความรู้เข้าใจในโปรกแกรม PHP,ASP,C#
  • นักพัฒนาระบบดิจิทัล

16-Aug-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาอย่างน้อย 4 ปี
  • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ประเมินคน
  • สามารถเสนอช่องใหม่ๆในเครื่องมือสำหรับงานสรรหา

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.