• งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade , Mobile Chain
  • ประสบการณ์1-2ปีขึ้นไป เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?