• วางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
 • ชอบเรียนรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

21-Mar-19

 

Applied
 • Digital Marketing tools
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

21-Mar-19

 

Applied
 • UX/UI Designer
 • Human Centered Design
 • Interaction Design

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อผลักดันยอดขาย
 • ชอบเรียนรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาระบบการทำงาน
 • ชอบเรียนรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade , Mobile Chain
 • ประสบการณ์1-2ปีขึ้นไป เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied