• เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ
 • ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ
 • ออกแบบเขียนติดตั้งและทดสอบแก้ไขโปรแกรม

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ทางด้าน E-Commerce
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Logistics

31-Mar-20

 

Applied
 • ผู้จัดการ
 • Manager
 • ควบคุมการว่าจ้างผลิตภายนอกและการกระจายสินค้า

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ฝ่ายประกันคุณภาพและบริการเทคนิค
 • Quality Assurance and Technical) Service
 • เจ้าหน้าที่บริการเทคนิคต่างประเทศ

31-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?