• เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี

17-Nov-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ฝ่ายประกันคุณภาพและบริการเทคนิค (QA)
 • จบการศึกษาด้านสายวิทยาศาสตร์ เคมี หรือที่เกียวข้อง
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพภายใน

16-Nov-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
 • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี MKT เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ทำงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ฉะเชิงเทรา)

15-Nov-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์
 • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการบริหารงานขนส่ง
 • มีความรู้เรื่องการบำรุงรักษารถบรรทุก

14-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ,เครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Auto CAD, Ms.project

14-Nov-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree of Electrical Engineering
 • 5-10 years work experience in paper industry
 • Good English communication skill

13-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,สาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ เขียน โปรแกรมและพัฒนาระบบฯ

13-Nov-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขาย อย่างน้อย 6 เดือน

13-Nov-17

THB16k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • 40-48 years old with Thai Nationality only
 • Any Degree
 • Min of 5years’experience in hotels and restaurants

13-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

13-Nov-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงินหรือสาขาบัญชี อายุ 30-40ปี
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขี้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานจากธุรกิจ Real Estate / Logistics

13-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์ในด้านงานกฏหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการติดต่องานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Recruitment Executive
 • Recruitment
 • Searching candidate

09-Nov-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.