• บริหารจัดการระบบบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมา ไม่น้อยกว่า 7
  • วางแผนพัฒนาพื้นที่และกิจการค้า

16-May-18

 

Applied
  • โปรแกรมเมอร์
  • พัฒนาโปรแกรม
  • -

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.