• รับผิดชอบจัดการ ประสานงานการประชุม
  • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

11-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?