• รับผิดชอบจัดการ ประสานงานการประชุม
  • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

22-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?