do home co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs at do home co ltd
  The Union Mosaic Industry Public Company Limited's banner
  The Union Mosaic Industry Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ประสบการณ์ขายกลุ่มลูกค้า Modern Tradeวัสดุก่อสร้าง
  • บริษัทมีความมั่งคง ค่าตอบแทน สวัสดิการดี
  • มีทักษะการขาย การเจรจา ทัศนคติดี พร้อมเริ่มงาน
  Inno-Cons (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Inno-Cons (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ในงานขายกลุ่มลูกค้า Modern Trade
  • ผลตอบแทน เงินเดือนดี
  • ค่าเสื่อม/สึกหรอรถ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และอื่นๆ
  Manpower Group Thailand's banner
  Manpower Group Thailand's logo
  Bangkok Area - Pathumthani
  • ต้องการคนที่เน้นขาย Modern trade วัสดุก่อสร้าง
  • ของขายง่าย บริษัทสวัสดิการดี หาคนพร้อมเริ่มงาน!!
  • งานเซลล์เน้นพบลูกค้า ไม่เน้นออฟฟิศ(ปทุม)