• ปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหาร การจัดการ
 • อายุ 23 ปี - 35 ปี
 • มีพื้นฐาน Microsoft office

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหาร การจัดการ
 • อายุ 23 ปี - 35 ปี
 • มีพื้นฐาน Microsoft office

16-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการทำตลาดเป็นทีม
 • ชอบงานอิสระ ไม่น่าเบื่อ รายได้ดี
 • จัดบูธขายในที่ ชุมชน คอนโด และ ตลาดนัด

16-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการทำตลาดเป็นทีม
 • ชอบงานอิสระ ไม่น่าเบื่อ รายได้ดี
 • จัดบูธขายในที่ ชุมชน คอนโด และ ตลาดนัด

16-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการทำตลาดเป็นทีม
 • ชอบงานอิสระ ไม่น่าเบื่อ รายได้ดี
 • จัดบูธขายในที่ ชุมชน คอนโด และ ตลาดนัด

16-Aug-17

 

Applied
 • ชอบงานอิสระ ไม่น่าเบื่อ รายได้ดี
 • ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดจาไพเราะ

16-Aug-17

 

Applied
 • ชอบงานอิสระ ไม่น่าเบื่อ รายได้ดี
 • ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดจาไพเราะ

16-Aug-17

 

Applied
 • ทุกเพศ
 • อายุ 20 - 50 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.