• รายได้ดี ทำงานกับผู้บริหารชั้นนำ
  • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และหรือภาษาจีนได้
  • จัดตารางประชุม ตามแผนวาระการประชุม

13-Jan-20

 

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • มีความเป็นผู้นำสูง

13-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?