• ปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ สาขา Microbiology
  • (Virology), Biochemistry หรือ Medical Technology
  • มีความรู้ทางด้านไวรัสวิทยา

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?