• เข้าใจการทำงานของ RESTFUL API
  • สามารถทำงานเป็น Teamwork ได้เป็นอย่างดี
  • ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี

29-Jul-20

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • มีทักษะการเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่
  • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม web application

28-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?