• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด
  • เพศ : ชาย , หญิง •อายุ 25-30 ปี
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

16-May-18

THB25k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.