• ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 -+ 18.00 น.
 • ประกันชีวิตหมู่เมื่อผ่านทดลองงาน
 • คอมมิสชั่นตามความสามารถในการขายสินค้า

10-Jul-18

Base salary + high commission

Applied
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 -+ 18.00 น.
 • ประกันชีวิตหมู่เมื่อผ่านทดลองงาน
 • คอมมิสชั่นตามความสามารถในการขายสินค้า

10-Jul-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor/Master Degree in business, marketing
 • Have full experience in selling of any products
 • Strong negotiation and interpersonal skills

10-Jul-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor/Master Degree in business, marketing
 • Have full experience in selling of any products
 • Strong negotiation and interpersonal skills

10-Jul-18

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?