• ทำการ Animate งานด้าน Digital Media ต่างๆ
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านการ Animation
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม After Affect

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 year work experience in strategic planning
 • Possess strong conceptual and analytical skills.
 • Initiative, self-motivated, results-oriented

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience with background
 • Excellent analytical, problem solving
 • eam player and self-starter

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years working experiences in media planning
 • Planning all the online advertising
 • Negotiating on online media price

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบสื่อออนไลน์ 1ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop | Illustrator | Dreamwe
 • ออกแบบ Infographic / Content Post / Banner

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.