• สามารถเขียน Java หรือ Kotlin ได้
  • เรียนรู้ framework หรือ library ใหม่ได้เร็ว
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีไฟในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

14-Feb-20

THB20k - 45k /month

Applied
  • มีประสบการณ์ JAVA, Spring Framework
  • ศึกษาเครื่องมือและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

14-Feb-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?