• ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้น
  • 25000 บาทขึ้นไป

17-Jul-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอุตสาหกรรม 2
  • มีความรู้พื้นฐาน ISO/TS16949,
  • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?