• รับผิดชอบงานด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  • บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • มีความรู้ความเข้าใจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • รับผิดชอบงานด้านการลงทุน Private Debt
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการให้กู้ยืม
  • ติดตามในกรณีเกิดหนี้เสีย

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • วางกลยุทธ์และดำเนินการในธุรกิจ Policy loanของบริษท
  • มีความรู้ด้าน Marketingหรือ Business Development
  • ประสบการณ์ในงาน 5-7 ปีขึ้นไป

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?