• โบนัสตามผลประกอบการ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • โบนัสตามผลประกอบการ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • รอบรู้ธุรกิจ
 • สร้างกลยุทธ์

15 hours ago

 

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • OPD 25,000/ปี
 • IPD 70,000/เคส

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ความละเอียดรอบคอบ
 • บริหารการพิจารณารับประกันและการคัดเลือกความเสี่ยง
 • วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการได้อย่างเป็นระบบ

17-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านประกันชีวิต จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • โบนัสตามผลประเมิน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

17-Aug-17

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ค่ารักษาพยาบาล OPD 25,000 บาท/ปี
 • ค่ารักษาพยาบาล IPD 70,000 บาท/โรค

17-Aug-17

 

Applied
 • มีความสามารถในการประสารงาน
 • เข้าใจธุรกิจประกัน
 • มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

16-Aug-17

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • อายุงานขั้นตำ 5 ปี
 • อายุมากกว่า 35 ปี

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.