• รับผิดชอบงานด้านการลงทุน Private Debt
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการให้กู้ยืม
 • ติดตามในกรณีเกิดหนี้เสีย

26-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้ความเข้าใจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

26-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • วางกลยุทธ์และดำเนินการในธุรกิจ Policy loanของบริษท
 • มีความรู้ด้าน Marketingหรือ Business Development
 • ประสบการณ์ในงาน 5-7 ปีขึ้นไป

26-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • สินไหมทดแทน
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
 • มีประสบการณ์ด้านประกันชีวิต

17-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?