• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย ( Non-motor)

17-Sep-19

THB20k - 45k /month

Applied
  • work Mon - Fri
  • Bonus 5 Months
  • Mobile App

17-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?