• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
  • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2–3ปี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

22 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย ( Non-motor)

16-Jul-18

THB20k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?