• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย ( Non-motor)

11 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • IT network Infrastructure
 • สวัสดิการดี โบนัส 4 - 5 เดือน
 • ืหยุดเสาร์ อาทิตย์

14-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2–3ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14-Nov-18

THB20k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • At least 5 years experience in programming
 • Experience in Insurance will be advantage

14-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?