• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
  • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2–3ปี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18-May-18

THB20k - 45k /month

Applied
  • Big data
  • Data Scientist
  • Bonus 5 M

17-May-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
  • มีประสบการณ์ในด้านสมุห์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง

17-May-18

THB35k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.