• วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
  • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง 3 ปี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?