• เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 35 ปี
  • ปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหาร
  • จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร ตามกรอบแผนวิสาหกิจ

23-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.