• ประสบการณ์ด้านวิเคราห์ระบบ(System Analysis) 5 ปี
  • พัฒนา Software บน Mobile, PC, อุปกรณ์ Tablet 3 ปี
  • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำอย่างน้อย 3-5 ปี
  • Database, Program, ERP, SAP, Project management

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.