• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
  • ปริญญา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์บริหาร 8 ปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?