• มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดส่งสินค้า
  • รวบรวมข้อมูลของสต๊อกสินค้าเข้า-ออกและการจัดส่ง
  • ช่วยประสานงานด้านบริหารงานคลังสินค้า

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • 1-2 years’ experience in purchasing
  • Good English skill (Writing)
  • Computer skills (Microsoft word and Excel)

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?