• เป็นผู้นำทีมครีเอทีฟในการคิด concept
 • เป็นศูนย์กลางในการกระจายงานและบริหารกำลังคน
 • เป็นผู้รักษาและปรับปรุงมาตรฐานของคุณภาพงานทุกชิ้น

13-Dec-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • สร้างสรรค์งาน copy และ content
 • รักษาและปรับปรุงมาตรฐานของคุณภาพงาน copy ทุกชิ้น
 • ทำงานร่วมกับดีไซน์เนอร์ได้เป็นอย่างดี

13-Dec-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เป็นผู้นำทีมครีเอทีฟ
 • เป็นศูนย์กลางในการกระจายงานและบริหารกำลังคน
 • เป็นผู้รักษาและปรับปรุงมาตรฐานของคุณภาพงานทุกชิ้น

13-Dec-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • สร้างสรรค์งาน copy และ content
 • รักษาและปรับปรุงมาตรฐานของคุณภาพงาน copy
 • มีความเข้าใจในเรื่องการตลาด การตลาดดิจิตอล

13-Dec-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เป็นผู้นำทีมครีเอทีฟในการคิด concept
 • เป็นศูนย์กลางในการกระจายงานและบริหารกำลังคน
 • เป็นผู้รักษาและปรับปรุงมาตรฐานของคุณภาพงานทุกชิ้น

13-Dec-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.