• เพศชาย - หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม

16-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?