• ป.ตรี วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /เกี่ยวข้อง
  • เขียนโปรแกรมด้าน Web Application หรือ.NET Core web
  • เข้าใจ Object Oriented Analysis and Design

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?