• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • เขียนโปรแกรมด้าน Web Service หรือ Web Application
  • เข้าใจ Object Oriented Analysis and Design

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?