• อายุ 20 -30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี
  • มีความรู้พื้นฐานในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในการติดตั้งคอม เดินระบบสาย Lan ,ไฟฟ้า

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?