• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550

9 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี System Analyst
  • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

9 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?