• การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์โดยตรง 3-5 ปี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

08-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?