• ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน / ป.โท MBA
  • Finance, Accounting, Budgeting และ IFRS
  • Financial Planning and Analysis ไม่น้อยกว่า 3 ปี

25-Sep-20

 

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ได้

22-Sep-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?