• ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบ Network และ Server
  • อัพเดตซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
  • ติดตั้ง/พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการดูแลระบบ

01-Apr-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?