• จบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ GPA 2.5 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์พัฒนาแอพฯ ด้วย Java/Kotlin บน Android
  • ถ้ามีผลงาน Android App มาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Aug-17

 

Applied
  • BS or MS in computer science/engineering
  • 4-6 years of experience in Linux server
  • Expert knowledge of UNIX and TCP/IP

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.