• วางแผน ควบคุมกำกับดูแลและบริการบัญชีต้นทุนการผลิต
  • ทำงานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

20-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?