• มีใจรักบริการ และสามารถทำงานเป็นทีม
  • ไม่เคยมีประวัติอาชญากร
  • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jul-18

 

Applied
  • มีใจรักบริการ และสามารถทำงานเป็นทีม
  • ไม่เคยมีประวัติอาชญากร
  • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?