• เพศชาย-หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

21-May-18

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ
  • มีประสบการณ์ในการบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.