• คิดสร้างสรรค์งาน Event ให้ Wow!!!
  • จัดทำ Presentation และนำเสนองงานได้อย่างน่าสนใจ
  • มีความเข้าใจเรื่อง Marketing Communication

4 hours ago

 

Applied
  • สามารถจัดทำเป็นรูปแบบของ Proposal และ Budget ได้
  • ประเมินต้นทุน และราคาขาย ควบคุมงบประมาณProject ได้
  • ทำงานด้าน Marketing/IMC/Event Marketing 5 ปีขึ้นไป

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?