• คิดสร้างสรรค์งาน Event ให้ Wow!!!
  • จัดทำ Presentation และนำเสนองงานได้อย่างน่าสนใจ
  • มีความเข้าใจเรื่อง Marketing Communication

14-Nov-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์Graphic Designer /Event Marketing 5 ปี
  • มีความเข้าใจเรื่่อง Marketing Communication
  • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Graphic ต่างๆได้เป็นอย่างดี

14-Nov-18

 

Applied
  • Serve clients in terms of MARCOM & Event Marketing
  • Preparing and pitching creative proposals
  • Plan sales activities to meet the target

13-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?