• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3-5 ปี
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมการผลิต

23-May-18

 

Applied
  • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

16-May-18

 

Applied
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • สือสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

16-May-18

THB16k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.