• บริหารกำลังการผลิต วัตถุดิบ คน เครื่องจักร
  • วางแผนและติดตามการใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
  • ประสบการณ์ในด้านวางแผนการผลิต 2-3 ปี

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.