• เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบ และ อดทน

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบ และ อดทน

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.