• มีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร
  • มีทักษะในการวางแผนการขายและการสื่อสารได้ดี
  • สามารถทำงานได้ทุกสาขาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?