• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถใช้สื่อต่างๆโดยเฉพาะทางออนไลน์ ได้แก่ LINE
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ

18-May-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถใช้สื่อต่างๆโดยเฉพาะทางออนไลน์ ได้แก่ LINE
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.