• ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science
  • พัฒนา web application ด้วย Java Technology
  • Struts, Spring, Hibernate framework (35k-60k)

24-Sep-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
  • เชี่ยวชาญการพัฒนา windows และ web application
  • C#.NET, VB.NET, MVC concept

24-Sep-18

THB30k - 55k /month

Applied
  • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
  • เชี่ยวชาญการพัฒนา windows และ web application
  • C#.NET, VB.NET, MVC concept

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?