• ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
  • เชี่ยวชาญการพัฒนา windows และ web application
  • C#.NET, VB.NET, MVC concept

16-Aug-17

THB30k - 55k /month

Applied
  • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science
  • พัฒนา web application ด้วย Java Technology
  • Struts, Spring, Hibernate framework (35k-60k)

16-Aug-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
  • Share Point and K2 based with .NET C#
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.