• หญิง / ชาย
  • นำเสนอ Concept & Idea ควบคู่ไปกับงานขาย Event
  • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

18-Mar-20

 

Applied
  • จัดทำเอกสารวางบิล (ออก Invoice)
  • ติดตามสอบถามลูกหนี้
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

18-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?