• มีประสบการด้านการซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • เพศชาย
  • อายุต่ำกว่า 30 ปี

05-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการด้านการซ่อมไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ปี
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 40 ปี

05-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?