• ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

16-Sep-19

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

16-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญา ตรี ทุกสาขา หากจบด้านวิทยาศาสตร์
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน

16-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in health sciences o
 • Ability to work a flexible schedule
 • Professional appearance and attitude

12-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 5+ years of experience in marketing, communication
 • Experience managing teams
 • Project management experience

11-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Medical Technology
 • 4-5 years experience in quality system
 • Ensure all staff perform per PPP, SOPs

05-Sep-19

 

Applied