• ควบคุมดูแลระบบคลังสินค้า
  • มีประสบการณ์บริหารคลังสินค้า อย่างน้อน 5 ปี
  • มีความเป็นผู้นำ

06-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?