• มีประสบการณ์ด้านงานขายและการดูแลทีม
  • ภาษาอังกฤษดี
  • Sales Director

21-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • ทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
  • มีประสบการณ์การทำงาน
  • ภาษาอังกฤษดี

21-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • อายุ35ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ทั้งHRMและHRD
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านการจัดการอย่างดี
  • มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหา

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?