• สรรหาว่าจ้าง
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ต้องการด่วน

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
  • พัฒนาธุรกิจโดยการติดต่อหาช่องทางการค้าใหม่ๆ
  • พัฒนายอดขาย วิเคราะห์การลงทุนธุรกิจ จุดคุ้มทุน

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • บุคลิกคล่องตัว
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนดี
  • ภาษาอังกฤษดีมาก

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?