• หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ่มีทักษะการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนดี
  • ภาษาอังกฤษดีมาก

17 hours ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายและการดูแลทีม
  • ภาษาอังกฤษดี
  • Sales Director

23-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.