• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
  • พัฒนาธุรกิจโดยการติดต่อหาช่องทางการค้าใหม่ๆ
  • พัฒนายอดขาย วิเคราะห์การลงทุนธุรกิจ จุดคุ้มทุน

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?