• การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Oct-20

 

Applied
  • ประสบการณ์ในการเป็น Programmer อย่างน้อย 3-4 ปี
  • Delphi, VB.NET, ASP, Borland C++ Builder
  • มีความรู้ทางด้าน Hardware / Network communication

20-Oct-20

Salary negotiable

Applied
  • ภาษาอังกฤษดี
  • มีประสบการณ์จัดซื้อต่างประเทศ
  • Sourcing Product

20-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?