• มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงระดับบริหาร
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตระดับบริหาร

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?