• มีปสก.ด้านขายและตลาดต่างประเทศ 5 ปี ด้านพลาสติก
  • สื่อสารภาษาอักฤษได้เป็นอย่างดี
  • ปฏิบัติงานที่จ.นครราชสีมาได้

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • manufacturing accounting
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • finance

17-Sep-18

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิต
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • สื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?