• ประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้าน Flexible Packaging

24-May-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 8 ปี ขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นดี
  • สามารถรับผิดชอบงานด้านบุคคลได้ทุกเขตพื้นที่

23-May-18

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้าน Flexible Packaging

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.