• มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Web Application
  • มีความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูล Database SQL, MySQ
  • มีความสามารถในการเขียน Web Application ด้วย PHP

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.